Google PageSpeed Insights: Sveobuhvatan Vodič za Testiranje Performansi Sajta

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

Google PageSpeed Insights je ključni alat za web developere i vlasnike sajtova koji žele da osiguraju da njihovi sajtovi budu brzi i efikasni. Ovaj vodič će objasniti šta je PageSpeed Insights, kako radi, zašto je važan i kako ga koristiti za poboljšanje performansi vašeg sajta. Takođe, pružićemo odgovore na često postavljana pitanja (FAQs) i schema markup za FAQ.

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Šta je Google PageSpeed Insights?
 3. Važnost Performansi Sajta
 4. Kako Google PageSpeed Insights Radi
 5. Kako Koristiti Google PageSpeed Insights
  • Korak 1: Analiziranje Vašeg Sajta
  • Korak 2: Razumevanje Ocena
  • Korak 3: Implementacija Preporuka
 6. Objašnjenje Ključnih Metrika
  • Prvi Sadržajni Prikaz (FCP)
  • Najveći Sadržajni Prikaz (LCP)
  • Kumulativni Pomeraj Layout-a (CLS)
  • Vreme do Interakcije (TTI)
  • Ukupno Vreme Blokiranja (TBT)
 7. Uobičajeni Problemi i Rešenja
  • Optimizacija Slika
  • Minifikacija CSS-a i JavaScript-a
  • Omogućavanje Keširanja Pregledača
  • Smanjenje Vremena Odgovora Servera
  • Uklanjanje Render-Blokirajućih Resursa
 8. Uloga Core Web Vitals
 9. Napredne Tehnike za Optimizaciju Sajta
  • Lenjo Učitavanje
  • Mreža za Dostavu Sadržaja (CDN)
  • Dinamičko Posluživanje
  • Ubrzane Mobilne Stranice (AMP)
 10. Često Postavljana Pitanja (FAQs)

1. Uvod

U digitalnom dobu, performanse sajta su ključne za korisničko iskustvo i rangiranje na pretraživačima. Google PageSpeed Insights je besplatan alat koji vam pomaže da analizirate performanse vašeg sajta i daje preporuke za poboljšanje. Ovaj vodič će pružiti detaljan pregled alata, njegovih funkcija i kako ga koristiti za unapređenje performansi sajta.

Za detaljnije vodiče i resurse, posetite aleksandardjekic.rs.

2. Šta je Google PageSpeed Insights?

Google PageSpeed Insights je online alat koji je razvio Google za pomoć vlasnicima sajtova i developerima u analizi performansi njihovih sajtova. Pruža detaljan izveštaj o brzini i performansama stranice i nudi predloge za poboljšanje.

Za više o Google PageSpeed Insights, posetite aleksandardjekic.rs.

3. Važnost Performansi Sajta

Korisničko Iskustvo

Brzo učitavanje sajta pruža bolje korisničko iskustvo. Korisnici su skloniji da ostanu i pretražuju ako se sajt brzo učitava. Sporo učitavanje može dovesti do većih stopa napuštanja sajta i nižeg zadovoljstva korisnika.

SEO Rangiranje

Google koristi brzinu sajta kao faktor rangiranja. Brži sajtovi se bolje rangiraju u rezultatima pretrage, što ih čini ključnim za SEO.

Stope Konverzije

Brzina vašeg sajta može značajno uticati na stope konverzije. Brži sajtovi obično imaju veće stope konverzije jer su korisnici skloniji interakciji sa sajtom koji se brzo učitava.

Za više o važnosti performansi sajta, posetite aleksandardjekic.rs.

4. Kako Google PageSpeed Insights Radi

Google PageSpeed Insights analizira performanse web stranice procenjujući njenu brzinu i efikasnost. Koristi različite metrike za evaluaciju performansi i daje ocenu od 100. Alat takođe nudi preporuke za poboljšanje performansi sajta.

Za više o tome kako Google PageSpeed Insights radi, posetite aleksandardjekic.rs.

5. Kako Koristiti Google PageSpeed Insights

Korak 1: Analiziranje Vašeg Sajta

Da biste analizirali vaš sajt koristeći Google PageSpeed Insights, pratite ove korake:

 1. Idite na sajt Google PageSpeed Insights.
 2. Unesite URL web stranice koju želite da analizirate.
 3. Kliknite na „Analyze“ za početak analize.

Korak 2: Razumevanje Ocena

Google PageSpeed Insights pruža ocene za performanse na mobilnim uređajima i desktop računarima. Ocene su kategorisane na sledeći način:

 • 90 i iznad: Dobro
 • 50 do 89: Potrebna su poboljšanja
 • Ispod 50: Loše

Korak 3: Implementacija Preporuka

Alat pruža specifične preporuke za poboljšanje performansi vašeg sajta. Ove preporuke su prioritetizovane na osnovu njihovog uticaja na performanse.

Za više o korišćenju Google PageSpeed Insights, posetite aleksandardjekic.rs.

6. Objašnjenje Ključnih Metrika

Prvi Sadržajni Prikaz (FCP)

Vreme potrebno da pregledač renderuje prvi deo sadržaja iz DOM-a.

Najveći Sadržajni Prikaz (LCP)

Vreme potrebno da se najveći element sadržaja učita i renderuje.

Kumulativni Pomeraj Layout-a (CLS)

Stabilnost layout-a tokom učitavanja, merena brojem neočekivanih pomeranja sadržaja.

Vreme do Interakcije (TTI)

Vreme potrebno da stranica postane potpuno interaktivna.

Ukupno Vreme Blokiranja (TBT)

Količina vremena tokom koje stranica ne može da odgovori na korisnički unos.

Za više o ključnim metrikama, posetite aleksandardjekic.rs.

7. Uobičajeni Problemi i Rešenja

Optimizacija Slika

Koristite kompresovane i odgovarajuće veličine slika kako biste poboljšali vreme učitavanja.

Minifikacija CSS-a i JavaScript-a

Smanjite veličinu CSS i JavaScript fajlova uklanjanjem nepotrebnog koda.

Omogućavanje Keširanja Pregledača

Koristite keširanje pregledača kako biste smanjili vreme učitavanja za ponovne posetioce.

Smanjenje Vremena Odgovora Servera

Osigurajte da vaš server brzo odgovara na zahteve korisnika.

Uklanjanje Render-Blokirajućih Resursa

Uklonite ili odložite resurse koji blokiraju renderovanje stranice.

Za više o uobičajenim problemima i rešenjima, posetite aleksandardjekic.rs.

8. Uloga Core Web Vitals

Core Web Vitals su skup metrika povezanih sa brzinom, odzivom i vizuelnom stabilnošću. Ove metrike su ključne za pružanje dobrog korisničkog iskustva i sada su deo Google-ovih kriterijuma za rangiranje.

Za više o Core Web Vitals, posetite aleksandardjekic.rs.

9. Napredne Tehnike za Optimizaciju Sajta

Lenjo Učitavanje

Učitajte slike i drugi sadržaj kada je potreban, umesto sve odjednom.

Mreža za Dostavu Sadržaja (CDN)

Koristite CDN za brže isporučivanje sadržaja korisnicima širom sveta.

Dinamičko Posluživanje

Poslužite različit sadržaj za različite uređaje kako biste osigurali optimalne performanse.

Ubrzane Mobilne Stranice (AMP)

Koristite AMP za kreiranje brzo učitavajućih mobilnih stranica.

Za više o naprednim tehnikama za optimizaciju sajta, posetite aleksandardjekic.rs.

10. Često Postavljana Pitanja (FAQs)

1. Šta je Google PageSpeed Insights? Google PageSpeed Insights je online alat koji je razvio Google za analizu performansi web stranica i davanje preporuka za poboljšanje.

2. Kako Google PageSpeed Insights radi? Alat procenjuje performanse web stranice koristeći različite metrike i daje ocenu od 100, zajedno sa preporukama za poboljšanje performansi.

3. Zašto su performanse sajta važne? Performanse sajta su ključne za korisničko iskustvo, rangiranje na pretraživačima i stope konverzije. Brži sajtovi su bolje rangirani od strane Google-a i pružaju bolje iskustvo korisnicima.

4. Šta su Core Web Vitals? Core Web Vitals su skup metrika koje mere brzinu, odziv i vizuelnu stabilnost web stranice. One su sada deo Google-ovih kriterijuma za rangiranje.

5. Kako mogu optimizovati slike za bolje performanse? Optimizujte slike kompresovanjem i korišćenjem odgovarajuće veličine za vaš sajt. Alati poput TinyPNG i ImageOptim mogu pomoći u tome.

6. Šta je lenjo učitavanje? Lenjo učitavanje je tehnika koja odlaže učitavanje slika i drugog sadržaja dok ne postanu potrebni, poboljšavajući vreme učitavanja i performanse.

7. Šta je Mreža za Dostavu Sadržaja (CDN)? CDN je mreža servera raspoređenih širom sveta koja isporučuje sadržaj korisnicima sa najbližeg servera, poboljšavajući vreme učitavanja i performanse.

8. Kako omogućiti keširanje pregledača? Možete omogućiti keširanje pregledača konfigurišući vaš server da specificira keširanje zaglavlja ili korišćenjem pluginova za keširanje za vaš sistem za upravljanje sadržajem.

9. Koja je važnost minifikacije CSS-a i JavaScript-a? Minifikacija CSS-a i JavaScript-a smanjuje veličinu ovih fajlova uklanjanjem nepotrebnog koda, što poboljšava vreme učitavanja i performanse.

10. Kako mogu smanjiti vreme odgovora servera? Smanjite vreme odgovora servera optimizacijom konfiguracije vašeg servera, korišćenjem bržih hosting usluga i minimiziranjem opterećenja na serveru.