Kako Postaviti Višejezični WordPress Sajt: Sveobuhvatan Vodič

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

Postavljanje višejezičnog WordPress sajta je ključni korak ka dosezanju globalne publike, poboljšanju korisničkog iskustva i unapređenju SEO. Ovaj sveobuhvatni vodič će vas provesti kroz ceo proces kreiranja i upravljanja višejezičnim WordPress sajtom, osiguravajući da možete efikasno zadovoljiti korisnike različitih jezičkih podloga.

Sadržaj

 1. Uvod u višejezične WordPress sajtove
 2. Prednosti višejezičnog WordPress sajta
 3. Priprema za višejezično podešavanje
  • Izbor pravog metoda prevođenja
  • Izbor višejezičnog dodatka
 4. Instalacija i konfiguracija višejezičnih dodataka
  • WPML (WordPress Multilingual Plugin)
  • Polylang
  • TranslatePress
 5. Dodavanje i upravljanje prevodima
  • Prevođenje postova i stranica
  • Prevođenje kategorija i oznaka
  • Prevođenje menija i vidžeta
 6. Optimizacija višejezičnog sajta za SEO
  • Hreflang oznake
  • SEO najbolje prakse za višejezične sajtove
  • Kreiranje višejezičnih mapa sajta
 7. Poboljšanje korisničkog iskustva
  • Preklopnici jezika
  • Automatsko prepoznavanje jezika
  • Lokalizacija korisničkog interfejsa
 8. Održavanje i ažuriranje višejezičnog sajta
  • Redovna ažuriranja i bekapovi
  • Praćenje performansi i povratnih informacija korisnika
 9. Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Uvod u višejezične WordPress sajtove

Šta je višejezični WordPress sajt?

Višejezični WordPress sajt je onaj koji nudi sadržaj na više jezika. Ovo može uključivati prevođenje postova, stranica, kategorija, oznaka, menija, vidžeta i drugih elemenata sajta na različite jezike. Dobro implementiran višejezični sajt poboljšava pristupačnost i korisničko iskustvo za korisnike koji ne govore engleski jezik.

Zašto kreirati višejezični WordPress sajt?

 • Dosezanje globalne publike: Proširite domet vašeg sajta do međunarodnih korisnika.
 • Poboljšanje korisničkog iskustva: Zadovoljite korisnike na njihovim maternjim jezicima, čime se poboljšava njihovo iskustvo.
 • Povećanje SEO: Poboljšajte vidljivost vašeg sajta na međunarodnim pretraživačima.

Za više informacija o važnosti višejezičnih sajtova, posetite aleksandardjekic.rs.

2. Prednosti višejezičnog WordPress sajta

Dosezanje globalne publike

Nudeći sadržaj na više jezika, omogućavate da vaš sajt dosegne širu publiku. Ovo može dovesti do povećanog saobraćaja, veće stope angažovanosti i potencijalno više konverzija.

Poboljšanje korisničkog iskustva

Pružanje sadržaja na maternjem jeziku korisnika poboljšava njihovo ukupno iskustvo. To pokazuje poštovanje prema njihovom jeziku i kulturi, što može povećati poverenje i lojalnost.

Poboljšanje SEO

Višejezični sajtovi mogu bolje rangirati na pretraživačima tako što ciljaju ključne reči na različitim jezicima. Ovo može dovesti do veće vidljivosti i više organskog saobraćaja sa međunarodnih pretraživača.

Konkurentska prednost

Imati višejezični sajt može vam dati prednost nad konkurentima koji nude sadržaj samo na jednom jeziku. To pokazuje vašu posvećenost služenju različitim korisnicima i može vas izdvojiti na tržištu.

Za više uvida o prednostima višejezičnog WordPress sajta, posetite aleksandardjekic.rs.

3. Priprema za višejezično podešavanje

Izbor pravog metoda prevođenja

Postoje dva glavna metoda za prevođenje sadržaja na vašem WordPress sajtu:

 • Ručno prevođenje: Vi ili vaš tim prevodite sadržaj ručno.
 • Automatsko prevođenje: Korišćenje usluga mašinskog prevođenja za automatski prevod sadržaja.

Svaki metod ima svoje prednosti i mane. Ručno prevođenje osigurava visok kvalitet i tačnost, ali može biti vremenski zahtevno i skupo. Automatsko prevođenje je brže i jeftinije, ali može nedostajati preciznost.

Izbor višejezičnog dodatka

Izbor pravog dodatka je ključan za postavljanje višejezičnog WordPress sajta. Neke popularne opcije uključuju:

 • WPML (WordPress Multilingual Plugin): Sveobuhvatno rešenje sa brojnim funkcijama.
 • Polylang: Korisnički dodatak koji nudi besplatne i premium verzije.
 • TranslatePress: Omogućava prevođenje sajta direktno sa frontenda.

Za detaljne poređenja i preporuke, posetite aleksandardjekic.rs.

4. Instalacija i konfiguracija višejezičnih dodataka

WPML (WordPress Multilingual Plugin)

Koraci za instalaciju i konfiguraciju WPML-a:

 1. Kupite i preuzmite WPML: Posetite WPML sajt, kupite licencu i preuzmite dodatak.
 2. Instalirajte i aktivirajte WPML: Idite na Dodaci > Dodaj novi, otpremite WPML dodatak i aktivirajte ga.
 3. Konfigurišite WPML postavke: Pratite čarobnjaka za postavljanje da konfigurišete jezike, opcije prevođenja i druge postavke.

Polylang

Koraci za instalaciju i konfiguraciju Polylanga:

 1. Instalirajte i aktivirajte Polylang: Idite na Dodaci > Dodaj novi, pretražite Polylang, instalirajte i aktivirajte ga.
 2. Konfigurišite jezike: Idite na Jezici > Dodaj novi i dodajte jezike koje želite podržati.
 3. Prevedite sadržaj: Koristite preklopnik jezika da prevedete postove, stranice i drugi sadržaj.

TranslatePress

Koraci za instalaciju i konfiguraciju TranslatePressa:

 1. Instalirajte i aktivirajte TranslatePress: Idite na Dodaci > Dodaj novi, pretražite TranslatePress, instalirajte i aktivirajte ga.
 2. Konfigurišite postavke prevođenja: Idite na Postavke > TranslatePress i konfigurišite postavke prevođenja.
 3. Prevedite vaš sajt: Koristite alat za prevođenje na frontend-u da prevedete sadržaj sajta.

Za detaljna uputstva o instalaciji i konfiguraciji ovih dodataka, posetite aleksandardjekic.rs.

5. Dodavanje i upravljanje prevodima

Prevođenje postova i stranica

Svaki višejezični dodatak nudi različite metode za prevođenje postova i stranica. Tipično, pronaći ćete opcije za dupliranje sadržaja na novi jezik i zatim uređivanje prevoda.

Koraci za prevođenje postova i stranica:

 1. Kreirajte ili uredite post/stranicu: Kreirajte novi post ili stranicu, ili uredite postojeći.
 2. Izaberite jezik: Koristite preklopnik jezika da izaberete jezik na koji želite prevesti.
 3. Prevedite sadržaj: Unesite prevedeni sadržaj za post ili stranicu.
 4. Sačuvajte i objavite: Sačuvajte prevode i objavite post ili stranicu.

Prevođenje kategorija i oznaka

Da biste osigurali besprekorno korisničko iskustvo, važno je prevesti i kategorije i oznake. Ovo pomaže korisnicima da lakše navigiraju vašim sajtom na jeziku koji preferiraju.

Koraci za prevođenje kategorija i oznaka:

 1. Idite na Kategorije/Oznake: Navigirajte do Postovi > Kategorije ili Postovi > Oznake.
 2. Izaberite jezik: Koristite preklopnik jezika da izaberete jezik.
 3. Prevedite termine: Unesite prevedene nazive i opise za kategorije i oznake.
 4. Sačuvajte promene: Sačuvajte prevode.

Prevođenje menija i vidžeta

Meniji i vidžeti su ključni delovi navigacije i funkcionalnosti vašeg sajta. Prevođenje njih osigurava da korisnici mogu lako interagovati sa vašim sajtom na jeziku koji preferiraju.

Koraci za prevođenje menija:

 1. Idite na Izgled > Meniji: Pristupite postavkama menija.
 2. Izaberite jezik: Koristite preklopnik jezika da izaberete jezik.
 3. Prevedite stavke menija: Unesite prevedene nazive za stavke menija.
 4. Sačuvajte meni: Sačuvajte prevedeni meni.

Koraci za prevođenje vidžeta:

 1. Idite na Izgled > Vidžeti: Pristupite postavkama vidžeta.
 2. Izaberite jezik: Koristite preklopnik jezika da izaberete jezik.
 3. Prevedite sadržaj vidžeta: Unesite prevedeni sadržaj za svaki vidžet.
 4. Sačuvajte promene: Sačuvajte prevode.

Za detaljna uputstva o dodavanju i upravljanju prevodima, posetite aleksandardjekic.rs.

6. Optimizacija višejezičnog sajta za SEO

Hreflang oznake

Hreflang oznake pomažu pretraživačima da razumeju jezičku i regionalnu usmerenost vaših stranica. Ovo osigurava da se ispravna jezička verzija vaše stranice pojavljuje u rezultatima pretrage.

Koraci za implementaciju hreflang oznaka:

 1. Instalirajte SEO dodatak: Koristite SEO dodatak kao što je Yoast SEO ili Rank Math.
 2. Konfigurišite hreflang oznake: Pratite uputstva dodatka da postavite hreflang oznake za vaš višejezični sadržaj.

SEO najbolje prakse za višejezične sajtove

 • Jedinstveni URL-ovi: Osigurajte da svaka jezička verzija ima jedinstveni URL (npr. example.com/en/ za engleski i example.com/fr/ za francuski).
 • Istraživanje ključnih reči: Sprovođenje istraživanja ključnih reči za svaki jezik kako biste optimizovali sadržaj.
 • Meta oznake i opisi: Prevedite i optimizujte meta oznake i opise za svaki jezik.

Kreiranje višejezičnih mapa sajta

Višejezična mapa sajta pomaže pretraživačima da indeksiraju sve jezičke verzije vašeg sajta.

Koraci za kreiranje višejezične mape sajta:

 1. Koristite SEO dodatak: Koristite dodatak kao što je Yoast SEO ili Rank Math za generisanje mape sajta.
 2. Konfigurišite višejezične opcije: Pratite uputstva dodatka da uključite sve jezičke verzije u mapu sajta.

Za detaljna uputstva o optimizaciji vašeg višejezičnog sajta za SEO, posetite aleksandardjekic.rs.

7. Poboljšanje korisničkog iskustva

Preklopnici jezika

Preklopnik jezika omogućava korisnicima da lako menjaju jezike na vašem sajtu. Većina višejezičnih dodataka nudi prilagodljive vidžete za preklopnik jezika.

Koraci za dodavanje preklopnika jezika:

 1. Idite na Izgled > Vidžeti: Pristupite postavkama vidžeta.
 2. Dodajte preklopnik jezika: Prevucite i otpustite vidžet za preklopnik jezika na željenu lokaciju.
 3. Konfigurišite postavke: Prilagodite izgled i ponašanje preklopnika jezika.
 4. Sačuvajte promene: Sačuvajte postavke.

Automatsko prepoznavanje jezika

Automatsko prepoznavanje jezika može poboljšati korisničko iskustvo automatskim prikazivanjem sadržaja na jeziku koji korisnik preferira na osnovu postavki njihovog pretraživača.

Koraci za omogućavanje automatskog prepoznavanja jezika:

 1. Koristite višejezični dodatak: Osigurajte da vaš izabrani dodatak podržava automatsko prepoznavanje jezika.
 2. Konfigurišite postavke prepoznavanja: Pratite uputstva dodatka da omogućite i konfigurišete automatsko prepoznavanje jezika.

Lokalizacija korisničkog interfejsa

Lokalizacija korisničkog interfejsa (UI) osigurava da su elementi kao što su dugmad, forme i poruke prevedeni.

Koraci za lokalizaciju UI:

 1. Prevedite tekstove teme i dodataka: Koristite dodatke kao što je Loco Translate za prevođenje tekstualnih nizova u vašoj temi i dodacima.
 2. Pregledajte prevode: Osigurajte da su svi UI elementi tačno prevedeni.

Za detaljna uputstva o poboljšanju korisničkog iskustva, posetite aleksandardjekic.rs.

8. Održavanje i ažuriranje višejezičnog sajta

Redovna ažuriranja i bekapovi

Redovno ažuriranje sadržaja i kreiranje bekapova je ključno za održavanje višejezičnog sajta.

Koraci za redovno održavanje:

 1. Ažurirajte prevode: Redovno pregledajte i ažurirajte prevode kako biste osigurali tačnost.
 2. Kreirajte bekapove: Koristite dodatak za bekapovanje za redovno pravljenje bekapova vašeg sajta.
 3. Ažurirajte dodatke i teme: Održavajte sve dodatke i teme ažurnim.

Praćenje performansi i povratnih informacija korisnika

Praćenje performansi sajta i povratnih informacija korisnika pomaže vam da brzo identifikujete i rešavate probleme.

Koraci za praćenje performansi:

 1. Koristite alate za analitiku: Koristite alate kao što je Google Analytics za praćenje performansi sajta.
 2. Prikupljajte povratne informacije korisnika: Koristite ankete i forme za povratne informacije kako biste prikupili povratne informacije korisnika.

Za detaljna uputstva o održavanju i ažuriranju višejezičnog sajta, posetite aleksandardjekic.rs.

9. Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je višejezični WordPress sajt? Višejezični WordPress sajt nudi sadržaj na više jezika, omogućavajući korisnicima da pristupe informacijama na svom preferiranom jeziku.

2. Zašto bih trebao kreirati višejezični WordPress sajt? Kreiranje višejezičnog sajta pomaže vam da dosegnete globalnu publiku, poboljšate korisničko iskustvo i povećate SEO.

3. Koji su najbolji dodaci za kreiranje višejezičnog WordPress sajta? Popularni dodaci uključuju WPML, Polylang i TranslatePress.

4. Kako da prevedem postove i stranice na mom WordPress sajtu? Možete prevesti postove i stranice koristeći interfejs za prevođenje vašeg izabranog višejezičnog dodatka.

5. Koja je važnost hreflang oznaka za SEO? Hreflang oznake pomažu pretraživačima da razumeju jezičku i regionalnu usmerenost vaših stranica, osiguravajući da se ispravna verzija pojavljuje u rezultatima pretrage.

6. Kako mogu poboljšati korisničko iskustvo na mom višejezičnom sajtu? Poboljšajte korisničko iskustvo dodavanjem preklopnika jezika, omogućavanjem automatskog prepoznavanja jezika i lokalizacijom korisničkog interfejsa.

7. Koliko često treba ažurirati prevode na višejezičnom sajtu? Redovno pregledajte i ažurirajte prevode kako bi ostali tačni i relevantni.

8. Kako mogu pratiti performanse mog višejezičnog sajta? Koristite alate za analitiku kao što je Google Analytics za praćenje performansi sajta i prikupljajte povratne informacije korisnika kako biste identifikovali oblasti za poboljšanje.

9. Koje su najbolje prakse za optimizaciju višejezičnog sajta za SEO? Najbolje prakse uključuju korišćenje jedinstvenih URL-ova za svaki jezik, sprovođenje istraživanja ključnih reči za svaki jezik i kreiranje višejezičnih mapa sajta.

10. Kako da upravljam bekapovima za višejezični WordPress sajt? Koristite dodatak za bekapovanje za redovno pravljenje bekapova sajta, osiguravajući da su svi prevodi uključeni.