Šta je Child Tema u WordPress-u?

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

Kreiranje child teme u WordPress-u je ključna veština za svakog veb developera ili dizajnera koji želi da prilagodi svoj sajt dok zadržava funkcionalnost originalne teme. Child tema vam omogućava da modifikujete postojeću temu bez menjanja fajlova parent teme, osiguravajući da ažuriranja parent teme ne prepišu vaše prilagođavanja. Ovaj sveobuhvatan vodič će pokriti sve što treba da znate o child temama u WordPress-u, od toga šta su i zašto su važne do toga kako ih kreirati i koristiti efikasno.

Sadržaj

 1. Uvod u Child Teme
 2. Zašto koristiti Child Temu?
 3. Kako Child Teme funkcionišu
 4. Kreiranje Child Teme
 5. Učvršćivanje stilova i skripti
 6. Prilagođavanje Child Teme
 7. Prepisivanje fajlova parent teme
 8. Najbolje prakse za korišćenje Child Teme
 9. Uobičajeni problemi i rešavanje problema
 10. Alati i resursi za Child Teme
 11. Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Uvod u Child Teme

Šta je Child Tema?

Child tema u WordPress-u je tema koja nasleđuje funkcionalnost i stilove druge teme, zvane parent tema. Child teme su preporučen način modifikovanja postojeće teme. One vam omogućavaju da prilagodite izgled i ponašanje teme bez direktnog uređivanja fajlova parent teme.

Prednosti korišćenja Child Teme

 • Očuvanje prilagođavanja: Ažuriranja parent teme ne prepisuju izmene napravljene u child temi.
 • Jednostavno vraćanje izmena: Ako nešto pođe po zlu, jednostavno možete deaktivirati child temu i vratiti se na parent temu.
 • Strukturirano i organizovano: Održava prilagođeni kod odvojenim od originalnog koda teme, što olakšava upravljanje i rešavanje problema.

2. Zašto koristiti Child Temu?

Održavanje

Korišćenje child teme čini vaš WordPress sajt održivijim. Zadržavanjem prilagođavanja odvojenim od parent teme, lako možete ažurirati parent temu bez gubitka svojih izmena.

Sigurnost i bezbednost

Direktno uređivanje fajlova parent teme može dovesti do problema prilikom ažuriranja teme. Korišćenje child teme osigurava da vaša prilagođavanja ostanu netaknuta, pružajući sigurniji i bezbedniji način za modifikovanje vašeg sajta.

Fleksibilnost

Child teme pružaju fleksibilnost u dizajnu i funkcionalnosti. Možete dodavati ili menjati šablone, stilove i skripte bez uticaja na parent temu, omogućavajući vam da kreirate jedinstven sajt koji ispunjava vaše specifične potrebe.

3. Kako Child Teme funkcionišu

Nasleđivanje

Child tema nasleđuje svu funkcionalnost, karakteristike i stilove svoje parent teme. Kada WordPress učitava fajlove teme, prvo gleda fajlove child teme, a zatim fajlove parent teme ako child tema nema potreban fajl.

Struktura Child Teme

Osnovna child tema se sastoji od dva fajla: style.css i functions.php. Fajl style.css sadrži metapodatke teme i bilo koji prilagođeni CSS, dok se fajl functions.php koristi za učvršćivanje stilova i skripti parent i child teme.

4. Kreiranje Child Teme

Vodič korak po korak

 1. Kreirajte novi folder: U direktorijumu vaše WordPress teme, kreirajte novi folder za svoju child temu. Preporučuje se da imenujete folder po parent temi, sa dodatkom -child.plaintextCopy codewp-content/themes/parent-theme-child
 2. Kreirajte style.css fajl: U folderu child teme, kreirajte style.css fajl i dodajte sledeće informacije u zaglavlju, zamenjujući ParentTheme imenom vaše parent teme:cssCopy code/* Theme Name: Parent Theme Child Theme URI: http://example.com/parent-theme-child/ Description: Parent Theme Child Theme Author: Vaše Ime Author URI: http://example.com Template: parent-theme Version: 1.0.0 */
 3. Kreirajte functions.php fajl: U folderu child teme, kreirajte functions.php fajl i učvrstite stilove parent i child teme:phpCopy code<?php function parent_theme_child_enqueue_styles() { $parent_style = 'parent-style'; // Ovo je 'parent-style' za parent temu. wp_enqueue_style($parent_style, get_template_directory_uri() . '/style.css'); wp_enqueue_style('child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array($parent_style), wp_get_theme()->get('Version')); } add_action('wp_enqueue_scripts', 'parent_theme_child_enqueue_styles');
 4. Aktivirajte Child Temu: Idite na WordPress kontrolnu tablu, navigirajte do Izgled > Teme i aktivirajte svoju child temu.

5. Učvršćivanje stilova i skripti

Učvršćivanje stilova parent teme

Važno je pravilno učvrstiti stilove parent teme kako bi vaša child tema nasledila stilizaciju. Ovo se radi u fajlu functions.php child teme.

Dodavanje prilagođenih stilova i skripti

Možete dodati svoje prilagođene stilove i skripte u fajl functions.php ili kreiranjem dodatnih CSS i JavaScript fajlova u direktorijumu child teme.

function parent_theme_child_enqueue_scripts() {
wp_enqueue_script('custom-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/js/custom-script.js', array('jquery'), '1.0.0', true);
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'parent_theme_child_enqueue_scripts');

6. Prilagođavanje Child Teme

Dodavanje prilagođenog CSS-a

Dodajte svoj prilagođeni CSS u fajl style.css u direktorijumu child teme. Ovi stilovi će prepisati stilove parent teme.

body {
background-color: #f0f0f0;
}

Modifikovanje šablona

Možete prepisati bilo koji šablonski fajl iz parent teme kopiranjem u direktorijum child teme i izmenama. Na primer, za modifikovanje zaglavlja, kopirajte header.php iz parent teme u child temu i uredite ga.

7. Prepisivanje fajlova parent teme

Šablonski fajlovi

Da biste prepisali šablonski fajl parent teme, jednostavno kopirajte fajl iz direktorijuma parent teme u direktorijum child teme i izmenite ga po potrebi.

Funkcije i hook-ovi

Možete dodavati ili menjati funkcije i hook-ove u fajlu functions.php child teme. Pazite da ne duplirate imena funkcija koja postoje u parent temi kako biste izbegli konflikte.

8. Najbolje prakse za korišćenje Child Teme

Zadržavanje prilagođavanja minimalnim

Uključite samo neophodna prilagođavanja u svojoj child temi kako biste osigurali da ostane lagana i laka za održavanje.

Testiranje ažuriranja

Uvek testirajte ažuriranja parent teme u staging okruženju kako biste osigurali da vaša prilagođavanja child teme ostanu kompatibilna.

Dokumentujte svoje izmene

Vodite evidenciju o izmenama napravljenim u child temi za buduće reference i rešavanje problema.

9. Uobičajeni problemi i rešavanje problema

Stilovi se ne učitavaju

Osigurajte da su stilovi parent teme pravilno učvršćeni u fajlu functions.php child teme.

Konflikti funkcija

Proverite duplikate imena funkcija u fajlovima functions.php parent i child teme i preimenujte ih ako je potrebno.

Nedostaju šabloni

Proverite da li su šablonski fajlovi pravilno kopirani u direktorijum child teme i da nisu premšteni ili preimenovani.

10. Alati i resursi za Child Teme

WordPress Codex

WordPress Codex pruža detaljnu dokumentaciju i smernice za kreiranje i korišćenje child tema.

Alati za developere

Koristite alatke za developere pregledača za inspekciju i debagovanje stilova i skripti child teme.

Podrška zajednice

Pridružite se WordPress forumima i zajednicama kako biste dobili pomoć i delili znanje sa drugim developerima i dizajnerima.

11. Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Šta je child tema u WordPress-u? Child tema je tema koja nasleđuje funkcionalnost i stilove druge teme, zvane parent tema. Ona vam omogućava da prilagodite temu bez menjanja fajlova parent teme.

2. Zašto bih trebao koristiti child temu? Korišćenje child teme osigurava da vaša prilagođavanja ne budu prepisana kada se parent tema ažurira. Takođe čini vaš sajt lakšim za održavanje i bezbednijim.

3. Kako da kreiram child temu? Da biste kreirali child temu, napravite novi folder u direktorijumu vaše WordPress teme, dodajte fajl style.css sa odgovarajućim zaglavljem i fajl functions.php za učvršćivanje stilova parent i child teme.

4. Mogu li prilagoditi šablone u child temi? Da, možete prilagoditi šablone kopiranjem šablonskih fajlova iz parent teme u direktorijum child teme i izmenama tih fajlova.

5. Kako da učvrstim stilove u child temi? Učvrstite stilove u fajlu functions.php child teme koristeći funkciju wp_enqueue_style.

6. Šta se dešava ako se parent tema ažurira? Kada se parent tema ažurira, prilagođavanja child teme ostaju netaknuta, jer su čuvana odvojeno u direktorijumu child teme.

7. Mogu li koristiti više child tema? Ne, WordPress podržava samo jednu aktivnu child temu po parent temi.

8. Kako da rešim probleme sa child temom? Proverite greške u fajlu functions.php, osigurajte da su stilovi pravilno učvršćeni i proverite da li su šablonski fajlovi pravilno kopirani i izmenjeni.

9. Da li su child teme pogodne za početnike? Da, child teme su pogodne za početnike jer pružaju siguran način za prilagođavanje tema bez rizika od gubitka izmena tokom ažuriranja.

10. Gde mogu pronaći više informacija o child temama? Više informacija o child temama možete pronaći u WordPress Codex-u i drugim resursima vezanim za WordPress.

Šta je WPLocal i Kako ga Postaviti?

WPLocal je moćan alat za WordPress programere i dizajnere, koji nudi jednostavan način za razvijanje i testiranje WordPress sajtova lokalno na vašem računaru. Ovaj sveobuhvatan vodič objasniće vam šta je

Pogledaj više »