Šta je CSS? Razumevanje Osnova CSS-a

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

CSS, ili Cascading Style Sheets, je osnovna tehnologija koja se koristi u veb razvoju za stilizovanje i raspored veb stranica. Omogućava developerima da odvoje sadržaj od dizajna, omogućavajući fleksibilniji i efikasniji radni tok. Ovaj sveobuhvatni vodič će istražiti šta je CSS, njegov značaj, i osnove CSS-a kako bi vam pomogao da započnete sa stilizovanjem veb stranica.

Sadržaj

 1. Uvod u CSS
 2. Značaj CSS-a
 3. Osnovna Struktura CSS Pravila
 4. CSS Selektori
 5. Uobičajena CSS Svojstva
 6. CSS Box Model
 7. Stilizovanje Teksta sa CSS-om
 8. Korišćenje CSS-a za Rasporede
 9. Responzivni Veb Dizajn sa CSS-om
 10. Napredne CSS Tehnike
 11. Često Postavljana Pitanja (FAQ)

1. Uvod u CSS

Šta je CSS?

CSS znači Cascading Style Sheets. To je jezik stilskih listova koji se koristi za opisivanje prezentacije dokumenta napisanog u HTML-u ili XML-u. CSS kontroliše izgled više veb stranica odjednom, omogućavajući developerima da odvoje sadržaj od dizajna.

Istorija CSS-a

CSS je prvi predložio Håkon Wium Lie 1994. godine. Prva verzija, CSS1, objavljena je 1996. godine. Od tada, CSS se značajno razvijao, a CSS3 je najnovija verzija koja nudi niz novih funkcija i mogućnosti.

Za više detaljnih informacija o CSS-u, posetite aleksandardjekic.rs.

2. Značaj CSS-a

Odvajanje Sadržaja i Stila

CSS omogućava odvajanje sadržaja i stila, što olakšava održavanje i ažuriranje veb sajtova. Ovo odvajanje omogućava developerima da promene dizajn veb sajta bez menjanja HTML strukture.

Poboljšane Performanse Sajta

Korišćenje CSS-a smanjuje količinu koda u HTML fajlovima, što dovodi do bržeg učitavanja i boljih performansi. Eksterni CSS fajlovi mogu biti keširani od strane pregledača, što dodatno poboljšava vremena učitavanja.

Povećano Korisničko Iskustvo

CSS omogućava kreiranje vizuelno privlačnih i interaktivnih veb sajtova, poboljšavajući celokupno korisničko iskustvo. Omogućava implementaciju animacija, tranzicija i responzivnog dizajna, čineći veb sajtove privlačnijim i pristupačnijim.

Za više uvida u značaj CSS-a, posetite aleksandardjekic.rs.

3. Osnovna Struktura CSS Pravila

CSS pravilo se sastoji od selektora i bloka deklaracija. Selektor cilja HTML element koji treba stilizovati, a blok deklaracija sadrži jednu ili više deklaracija razdvojenih tačka-zarezima.

cssCopy codeselector {
  property: value;
  property: value;
}

Primer CSS Pravila

cssCopy codep {
  color: blue;
  font-size: 16px;
}

U ovom primeru, selektor p cilja sve <p> elemente, postavljajući njihovu boju teksta na plavu i veličinu fonta na 16 piksela.

Za više detaljnih uputstava o osnovnoj strukturi CSS pravila, posetite aleksandardjekic.rs.

4. CSS Selektori

Tipovi CSS Selektora

CSS selektori se koriste za ciljanje HTML elemenata za stilizovanje. Postoji nekoliko tipova selektora, uključujući:

 • Selektor Elementa: Cilja elemente po imenu oznake.cssCopy codep { color: red; }
 • Selektor Klase: Cilja elemente po atributu klase.cssCopy code.classname { color: green; }
 • Selektor ID-a: Cilja element po atributu id-a.cssCopy code#idname { color: blue; }
 • Selektor Atributa: Cilja elemente na osnovu njihovih atributa.cssCopy code[type="text"] { border: 1px solid black; }
 • Selektor Potomaka: Cilja elemente koji su potomci određenog elementa.cssCopy codediv p { color: purple; }
 • Pseudo-klasni Selektor: Cilja elemente u specifičnom stanju.cssCopy codea:hover { color: orange; }

Za više detaljnih objašnjenja o CSS selektorima, posetite aleksandardjekic.rs.

5. Uobičajena CSS Svojstva

Tekstualna Svojstva

 • color: Postavlja boju teksta.cssCopy codep { color: red; }
 • font-size: Postavlja veličinu teksta.cssCopy codeh1 { font-size: 2em; }
 • font-family: Postavlja font teksta.cssCopy codebody { font-family: Arial, sans-serif; }
 • text-align: Postavlja horizontalno poravnanje teksta.cssCopy codeh2 { text-align: center; }

Svojstva Box Modela

 • width i height: Postavlja širinu i visinu elementa.cssCopy codediv { width: 100px; height: 200px; }
 • padding: Postavlja unutrašnje razmake unutar elementa.cssCopy code.container { padding: 20px; }
 • margin: Postavlja spoljne razmake oko elementa.cssCopy code.box { margin: 10px; }
 • border: Postavlja okvir oko elementa.cssCopy codeimg { border: 2px solid black; }

Za više detaljnih informacija o uobičajenim CSS svojstvima, posetite aleksandardjekic.rs.

6. CSS Box Model

Razumevanje CSS Box Modela

CSS box model opisuje pravougaone kutije generisane za elemente u dokumentnom stablu i sastoji se od margina, okvira, padding-a i stvarnog sadržaja.

 • Sadržaj: Stvarni sadržaj kutije, gde se pojavljuju tekst i slike.
 • Padding: Čisti prostor oko sadržaja. Padding je transparentan.
 • Okvir: Okvir koji ide oko padding-a i sadržaja.
 • Margina: Čisti prostor izvan okvira. Margina je takođe transparentna.

Primer CSS Box Modela

cssCopy codediv {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 5px solid gray;
  margin: 10px;
}

U ovom primeru, ukupna širina elementa se izračunava dodavanjem širine sadržaja, padding-a, okvira i margine.

Za više detaljnih uputstava o CSS box modelu, posetite aleksandardjekic.rs.

7. Stilizovanje Teksta sa CSS-om

Boja Teksta

Svojstvo color se koristi za postavljanje boje teksta.

cssCopy codep {
  color: blue;
}

Veličina Fonta

Svojstvo font-size se koristi za postavljanje veličine teksta.

cssCopy codeh1 {
  font-size: 36px;
}

Porodica Fonta

Svojstvo font-family se koristi za postavljanje fonta teksta.

cssCopy codebody {
  font-family: 'Helvetica', sans-serif;
}

Poravnanje Teksta

Svojstvo text-align se koristi za postavljanje horizontalnog poravnanja teksta.

cssCopy codeh2 {
  text-align: center;
}

Visina Linije

Svojstvo line-height se koristi za postavljanje prostora između linija teksta.

cssCopy codep {
  line-height: 1.5;
}

Za više detaljnih uputstava o stilizovanju teksta sa CSS-om, posetite aleksandardjekic.rs.

8. Korišćenje CSS-a za Rasporede

Flexbox

Flexbox je model rasporeda koji vam omogućava dizajniranje složenih rasporeda sa lakoćom. Posebno je koristan za kreiranje responzivnih dizajna.

Primer Flexbox Rasporeda

cssCopy code.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}
.item {
  flex: 1;
}

Grid

CSS Grid Layout je moćan sistem rasporeda za dvodimenzionalni sadržaj. Omogućava vam kreiranje složenih rasporeda koristeći redove i kolone.

Primer Grid Rasporeda

cssCopy code.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 10px;
}
.item {
  background-color: lightblue;
}

Pozicioniranje

CSS pozicioniranje vam omogućava kontrolu postavljanja elemenata na stranici.

Primer Pozicioniranja

cssCopy code.absolute {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 100px;
}

Za više detaljnih uputstava o korišćenju CSS-a za rasporede, posetite aleksandardjekic.rs.

9. Responzivni Veb Dizajn sa CSS-om

Medijski Upiti

Medijski upiti vam omogućavaju primenu različitih stilova za različite uređaje i veličine ekrana.

Primer Medijskog Upita

cssCopy code@media (max-width: 600px) {
  body {
    background-color: lightblue;
  }
}

Fluidni Rasporedi

Fluidni rasporedi koriste relativne jedinice poput procenata umesto fiksnih jedinica poput piksela.

Primer Fluidnog Rasporeda

cssCopy code.container {
  width: 80%;
  margin: 0 auto;
}

Responzivne Slike

Responzivne slike se prilagođavaju na osnovu veličine ekrana.

Primer Responzivne Slike

cssCopy codeimg {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

Za više detaljnih uputstava o responzivnom veb dizajnu sa CSS-om, posetite aleksandardjekic.rs.

10. Napredne CSS Tehnike

CSS Animacije

CSS animacije vam omogućavaju animaciju prelaza sa jedne CSS stil konfiguracije na drugu.

Primer CSS Animacije

cssCopy code@keyframes example {
  from {background-color: red;}
  to {background-color: yellow;}
}
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: red;
  animation-name: example;
  animation-duration: 4s;
}

CSS Tranzicije

CSS tranzicije vam omogućavaju glatko menjanje vrednosti svojstava (tokom određenog trajanja).

Primer CSS Tranzicije

cssCopy codediv {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background-color: blue;
  transition: width 2s;
}
div:hover {
  width: 200px;
}

CSS Varijable

CSS varijable vam omogućavaju čuvanje vrednosti koje želite ponovo koristiti u celom stilskom listu.

Primer CSS Varijabli

cssCopy code:root {
  --main-color: #3498db;
}
h1 {
  color: var(--main-color);
}

Za više detaljnih uputstava o naprednim CSS tehnikama, posetite aleksandardjekic.rs.

11. Često Postavljana Pitanja (FAQ)

1. Šta je CSS? CSS znači Cascading Style Sheets. To je jezik stilskih listova koji se koristi za opisivanje prezentacije dokumenta napisanog u HTML-u ili XML-u.

2. Šta su CSS selektori? CSS selektori se koriste za ciljanje HTML elemenata za stilizovanje. Oni uključuju selektore elemenata, selektore klasa, selektore ID-a i druge.

3. Šta je CSS box model? CSS box model opisuje pravougaone kutije generisane za elemente u dokumentnom stablu i sastoji se od margina, okvira, padding-a i stvarnog sadržaja.

4. Kako da kreiram flexbox raspored u CSS-u? Koristite svojstvo display: flex; na kontejnerskom elementu i definišite flex ponašanje dece elemenata.

5. Šta su medijski upiti u CSS-u? Medijski upiti vam omogućavaju primenu različitih stilova za različite uređaje i veličine ekrana.

6. Kako mogu koristiti CSS za responzivni dizajn? Koristite medijske upite, fluidne rasporede i responzivne slike za kreiranje dizajna koji se prilagođavaju različitim veličinama ekrana.

7. Šta su CSS animacije? CSS animacije vam omogućavaju animaciju prelaza sa jedne CSS stil konfiguracije na drugu.

8. Kako da koristim CSS varijable? Definišite varijable koristeći prefiks -- i koristite ih sa funkcijom var().

9. Koja je razlika između padding-a i margine u CSS-u? Padding čisti prostor oko sadržaja unutar elementa, dok margina čisti prostor izvan okvira elementa.

10. Kako da stilizujem tekst sa CSS-om? Koristite svojstva kao što su color, font-size, font-family, text-align i line-height za stilizovanje teksta.

Top 10 WordPress Alata za Dizajnere

Dizajniranje WordPress sajta može biti i umetnost i nauka. Sa pravim alatima, dizajneri mogu kreirati vizuelno zadivljujuće, korisnički prijatne i visokoperformantne sajtove. Ovaj sveobuhvatni vodič će istražiti top 10 WordPress

Pogledaj više »