Šta je Custom Dizajn a Šta je Template

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

WordPress je moćna platforma za kreiranje web sajtova, sa širokim spektrom opcija za prilagođavanje dizajna. Dve glavne opcije koje se često razmatraju su custom dizajn tema i template teme. Razumevanje razlike između ove dve opcije ključno je za donošenje informisane odluke o tome koja je najbolja za vaš sajt.

Šta je Custom Dizajn Teme?

Custom dizajn teme je jedinstveni dizajn koji je kreiran specijalno za vaš sajt. To podrazumeva angažovanje dizajnera ili razvojne agencije koja će izraditi temu po vašim specifičnim zahtevima. Ovaj proces uključuje detaljnu analizu vaših potreba, tržišta, ciljne publike, i specifičnih funkcionalnosti koje želite da implementirate.

Prednosti Custom Dizajna Teme:

 1. Jedinstvenost: Vaš sajt će imati jedinstven izgled koji se izdvaja od drugih sajtova.
 2. Prilagođenost: Svaki aspekt teme je prilagođen vašim potrebama, od boja i fontova do specifičnih funkcionalnosti.
 3. SEO Optimizacija: Custom teme mogu biti optimizovane za bolje performanse i SEO rezultate.
 4. Fleksibilnost: Lako je dodavati nove funkcionalnosti ili menjati dizajn kako vaši zahtevi rastu.

Nedostaci Custom Dizajna Teme:

 1. Cena: Custom dizajn je obično skuplji zbog vremena i rada koji su potrebni za njegovu izradu.
 2. Vreme: Izrada custom teme može trajati duže u poređenju sa korišćenjem template teme.
 3. Održavanje: Zahteva redovno održavanje i ažuriranje kako bi sve funkcionisalo bez problema.

Šta je Template Teme?

Template teme, poznate i kao gotove teme, su unapred dizajnirane teme koje možete kupiti ili preuzeti besplatno. One dolaze sa unapred definisanim izgledom i funkcionalnostima koje možete prilagoditi svojim potrebama, ali u ograničenom obimu.

Prednosti Template Tema:

 1. Cena: Obično su jeftinije od custom tema, a mnoge su dostupne besplatno.
 2. Brzina: Mogu se brzo instalirati i koristiti, što je idealno za brzi početak.
 3. Raznovrsnost: Postoji veliki broj dostupnih template tema koje možete birati, što olakšava pronalaženje one koja odgovara vašem stilu.
 4. Jednostavnost: Većina template tema dolazi sa jednostavnim alatima za prilagođavanje koje ne zahtevaju tehničko znanje.

Nedostaci Template Tema:

 1. Ograničena Prilagođenost: Mogućnosti za prilagođavanje su često ograničene, što može biti problem ako imate specifične zahteve.
 2. Sličnost: Vaš sajt može izgledati slično mnogim drugim sajtovima koji koriste istu temu.
 3. SEO Optimizacija: Neke template teme nisu optimizovane za SEO, što može negativno uticati na vaše rangiranje u pretraživačima.
 4. Podrška: Podrška za besplatne teme može biti ograničena, dok plaćene teme često dolaze sa podrškom ali uz dodatni trošak.

Komparacija između Custom Dizajna i Template Tema

Kada razmatrate koju opciju odabrati, važno je uzeti u obzir sledeće faktore:

 1. Budžet: Ako imate ograničen budžet, template tema može biti bolji izbor. Međutim, ako možete investirati više, custom dizajn će vam pružiti veći nivo prilagođenosti i jedinstvenosti.
 2. Vreme: Ako vam je vreme ključno, template tema može omogućiti brži početak. Custom dizajn zahteva više vremena za izradu, ali rezultira personalizovanijim rešenjem.
 3. Specifični Zahtevi: Ako imate specifične funkcionalnosti koje želite implementirati, custom dizajn je bolji izbor. Template teme nude osnovne funkcionalnosti koje se mogu prilagoditi, ali sa ograničenjima.
 4. SEO i Performanse: Custom teme mogu biti bolje optimizovane za SEO i performanse, dok template teme mogu zahtevati dodatno podešavanje.

Proces Izrade Custom Dizajna

Proces izrade custom dizajna uključuje nekoliko koraka:

 1. Analiza Zahteva: Razumevanje vaših potreba, ciljne publike i tržišta.
 2. Planiranje Dizajna: Izrada dizajna na osnovu analize i vaših preferencija.
 3. Razvoj Teme: Kodiranje dizajna u funkcionalnu WordPress temu.
 4. Testiranje i Optimizacija: Provera funkcionalnosti i optimizacija za performanse i SEO.
 5. Implementacija i Lansiranje: Postavljanje teme na vaš sajt i lansiranje.

Korišćenje Template Tema

Korišćenje template tema je jednostavnije i uključuje sledeće korake:

 1. Izbor Teme: Pronalaženje teme koja odgovara vašim potrebama.
 2. Instalacija: Instaliranje teme putem WordPress administrativnog panela.
 3. Prilagođavanje: Korišćenje dostupnih alata za prilagođavanje boja, fontova i sadržaja.
 4. Dodavanje Funkcionalnosti: Instalacija dodataka za dodatne funkcionalnosti.
 5. Lansiranje: Postavljanje sajta uživo.

Zaključak

Izbor između custom dizajna teme i template teme zavisi od vaših specifičnih potreba, budžeta i vremena. Custom dizajn nudi jedinstvenost i prilagođenost, dok template teme omogućavaju brži i jeftiniji početak. Razumevanje ovih opcija pomoći će vam da donesete informisanu odluku i izaberete najbolje rešenje za vaš WordPress sajt.

Šta je Child Tema u WordPress-u?

Kreiranje child teme u WordPress-u je ključna veština za svakog veb developera ili dizajnera koji želi da prilagodi svoj sajt dok zadržava funkcionalnost originalne teme. Child tema vam omogućava da

Pogledaj više »