Šta je HTTPS? Razumevanje Hypertext Transfer Protocol Secure

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

U stalno promenljivom digitalnom okruženju, sigurnost prenosa podataka preko interneta postala je od suštinskog značaja. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je ključni element u obezbeđivanju sigurne komunikacije putem interneta. Ovaj sveobuhvatni blog post istražiće šta je HTTPS, kako funkcioniše, njegov značaj i kako ga implementirati na vašem sajtu. Takođe ćemo odgovoriti na često postavljana pitanja kako bismo vam pomogli da bolje razumete HTTPS.

Sadržaj

 1. Uvod u HTTPS
 2. Značaj HTTPS-a
 3. Kako HTTPS funkcioniše
 4. Razlike između HTTP i HTTPS
 5. Kako dobiti i instalirati HTTPS sertifikat
 6. Implementacija HTTPS-a na vašem sajtu
 7. HTTPS i SEO benefiti
 8. Uobičajeni problemi sa HTTPS-om i kako ih rešiti
 9. Često postavljana pitanja

1. Uvod u HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) je proširenje HTTP-a (Hypertext Transfer Protocol). Koristi se za osiguranje prenosa podataka preko interneta šifrovanjem podataka koji se razmenjuju između korisničkog pregledača i web servera. HTTPS koristi SSL/TLS protokole za pružanje ove enkripcije, osiguravajući da podaci ostanu privatni i integralni.

Istorija HTTPS-a

HTTPS je razvio Netscape sredinom 1990-ih. Brzo je postao standard za osiguranje online transakcija i razmenu osetljivih podataka. Danas je HTTPS ključna komponenta web sigurnosti, štiteći informacije korisnika i pružajući sigurno iskustvo pregledanja.

2. Značaj HTTPS-a

HTTPS je bitan iz nekoliko razloga:

Zaštita podataka

HTTPS šifruje podatke koji se prenose između korisnika i sajta, čineći ih nečitljivim za bilo koga ko bi ih mogao presresti. Ova enkripcija je ključna za zaštitu osetljivih informacija kao što su lični podaci, informacije o plaćanju i podaci za prijavu.

Autentifikacija

HTTPS pruža autentifikaciju, osiguravajući da korisnik komunicira sa nameravanim sajtom, a ne sa zlonamernom trećom stranom. Ova autentifikacija se uspostavlja putem HTTPS sertifikata koje izdaju pouzdane Sertifikacione ustanove (CAs).

Integritet podataka

HTTPS osigurava da podaci poslati i primljeni nisu izmenjeni tokom prenosa. Koristi kriptografske kontrolne sume kako bi se proverilo da podaci ostaju nepromenjeni.

Poverenje i SEO benefiti

Sajtovi koji koriste HTTPS prikazuju ikonu katanca u adresnoj traci pregledača, povećavajući poverenje korisnika. Pored toga, pretraživači poput Google-a daju prednost sigurnim sajtovima u rezultatima pretrage, pružajući SEO prednost sajtovima koji koriste HTTPS.

3. Kako HTTPS funkcioniše

Razumevanje kako HTTPS funkcioniše može pomoći da se demistifikuje proces i naglasi njegov značaj u web sigurnosti.

Enkripcija

HTTPS koristi kombinaciju simetrične i asimetrične enkripcije za osiguranje podataka. Kada se korisnik poveže na sajt, proces HTTPS rukovanja se odvija, što uključuje:

 1. Povezivanje Pregledača: Pregledač pokušava da se poveže sa web serverom koji je osiguran HTTPS-om.
 2. Odgovor Servera: Server odgovara sa svojim HTTPS sertifikatom.
 3. Verifikacija Pregledača: Pregledač verifikuje validnost i autentičnost sertifikata.
 4. Kreiranje Sesijskog Ključa: Nakon verifikacije, pregledač i server kreiraju jedinstveni sesijski ključ koji se koristi za enkripciju tokom sesije.
 5. Siguran Prenos Podataka: Šifrovani podaci se zatim razmenjuju koristeći sesijski ključ.

HTTPS Rukovanje

HTTPS rukovanje je višestepeni proces koji uspostavlja sigurnu vezu. Uključuje:

 • Pozdrav Klijenta: Klijent (pregledač) šalje poruku „Client Hello“ serveru, uključujući podržane SSL/TLS verzije i skupove šifara.
 • Pozdrav Servera: Server odgovara sa porukom „Server Hello“, birajući SSL/TLS verziju i skup šifara.
 • Razmena Sertifikata: Server šalje svoj HTTPS sertifikat klijentu.
 • Razmena Ključeva: Klijent generiše pre-master tajnu i šifruje je javnim ključem servera, šaljući je nazad serveru.
 • Kreiranje Sesijskih Ključeva: Klijent i server koriste pre-master tajnu za generisanje sesijskih ključeva.
 • Sigurna Sesija: Sigurna sesija počinje, i šifrovana komunikacija se odvija.

4. Razlike između HTTP i HTTPS

Ključne razlike između HTTP i HTTPS leže u sigurnosti i enkripciji koje nude:

HTTP

 • Bez Enkripcije: HTTP ne šifruje podatke, čineći ih ranjivim na presretanje i napade.
 • Bez Autentifikacije: HTTP ne verifikuje identitet servera, omogućavajući potencijalne man-in-the-middle napade.
 • Bez Integriteta Podataka: HTTP ne štiti od izmene podataka tokom prenosa.

HTTPS

 • Enkripcija: HTTPS šifruje podatke koristeći SSL/TLS protokole, osiguravajući privatnost podataka.
 • Autentifikacija: HTTPS verifikuje identitet servera putem sertifikata koje izdaju pouzdane CAs.
 • Integritet Podataka: HTTPS koristi kriptografske kontrolne sume kako bi osigurao da podaci ostaju nepromenjeni tokom prenosa.

5. Kako Dobiti i Instalirati HTTPS Sertifikat

Dobijanje i instalacija HTTPS sertifikata uključuje nekoliko koraka:

Izbor Pravog Sertifikata

Izaberite tip HTTPS sertifikata koji najbolje odgovara vašim potrebama. Razmotrite faktore kao što su broj domena/poddomena, nivo potrebne validacije i vaš budžet.

Generisanje Zahteva za Potpisivanje Sertifikata (CSR)

CSR je blok kodiranog teksta koji se podnosi CA prilikom apliciranja za HTTPS sertifikat. Uključuje informacije kao što su ime domena i detalji organizacije.

Podnošenje CSR CA

Pošaljite CSR pouzdanoj CA. CA će validirati vaše informacije i izdati HTTPS sertifikat.

Instalacija HTTPS Sertifikata

Kada bude izdat, instalirajte HTTPS sertifikat na vaš web server. Proces instalacije varira u zavisnosti od tipa servera i hosting provajdera.

Konfiguracija Vašeg Sajta

Osigurajte da je vaš sajt konfigurisan da koristi HTTPS umesto HTTP. Ažurirajte interne linkove, skripte i resurse da koriste HTTPS.

6. Implementacija HTTPS-a na Vašem Sajtu

Implementacija HTTPS-a uključuje nekoliko tehničkih koraka. Evo generalnog vodiča da vam pomogne kroz proces:

Korak 1: Kupovina i Aktivacija HTTPS Sertifikata

Kupite HTTPS sertifikat od pouzdane CA. Pratite proces aktivacije, koji obično uključuje podnošenje CSR i završetak validacije domena.

Korak 2: Instalacija HTTPS Sertifikata na Vašem Serveru

Instalirajte HTTPS sertifikat na vaš web server. Tačni koraci zavise od tipa vašeg servera (Apache, Nginx, itd.) i hosting provajdera. Većina provajdera nudi detaljne vodiče za ovaj proces.

Korak 3: Ažuriranje URL-ova Sajta

Ažurirajte URL-ove vašeg sajta da koriste HTTPS. Ovo uključuje interne linkove, slike, skripte i druge resurse. Možete koristiti alate poput Really Simple SSL za WordPress sajtove da automatizujete ovaj proces.

Korak 4: Preusmeravanje HTTP na HTTPS

Postavite 301 preusmeravanja kako biste osigurali da sav HTTP saobraćaj bude preusmeren na HTTPS. Ovo se može uraditi putem konfiguracije servera ili .htaccess fajla. Na primer, na Apache serveru, možete dodati sledeće u vaš .htaccess fajl:

plaintextCopy codeRewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Korak 5: Ažuriranje Google Search Console

Ažurirajte vaš Google Search Console da uključuje HTTPS verziju vašeg sajta. Ovo osigurava da Google indeksira sigurnu verziju vašeg sajta.

Korak 6: Testiranje Vaše HTTPS Implementacije

Koristite alate poput Qualys SSL Labs da testirate vašu HTTPS implementaciju i osigurate da nema ranjivosti ili pogrešnih konfiguracija.

7. HTTPS i SEO Benefiti

Implementacija HTTPS-a na vašem sajtu može imati nekoliko pozitivnih uticaja na vaše SEO napore:

Poboljšano Rangiranje u Pretraživačima

Google je potvrdio da je HTTPS signal za rangiranje. Sajtovi sa HTTPS sertifikatima verovatno će se rangirati više u rezultatima pretraživača u poređenju sa nesigurnim sajtovima.

Povećano Poverenje i Kredibilitet

Sajtovi sa HTTPS sertifikatima prikazuju ikonu katanca u adresnoj traci pregledača, signalizirajući korisnicima da su njihovi podaci sigurni. Ovo povećano poverenje može dovesti do većeg angažovanja i stopa konverzije.

Poboljšana Sigurnost

HTTPS štiti vaš sajt od napada poput man-in-the-middle (MITM) i prisluškivanja, osiguravajući da podaci vaših korisnika ostanu sigurni.

Smanjene Stope Odbijanja

Korisnici su verovatnije da ostanu na sigurnom sajtu, smanjujući stope odbijanja i poboljšavajući ukupno korisničko iskustvo.

8. Uobičajeni Problemi sa HTTPS-om i Kako ih Rešiti

Uprkos svojim prednostima, HTTPS može ponekad izazvati probleme. Evo nekih uobičajenih problema i njihovih rešenja:

Upozorenja o Mešovitom Sadržaju

Mešoviti sadržaj se javlja kada sigurna HTTPS stranica učitava resurse preko HTTP-a. Ovo može dovesti do upozorenja i prekinute ikone katanca u pregledaču. Da biste ovo rešili, ažurirajte sve interne linkove i resurse da koriste HTTPS.

HTTPS Sertifikat Nije Pouzdan

Ako vaš HTTPS sertifikat nije pouzdan, to može biti zbog nepravilne instalacije ili korišćenja samo-potpisa. Osigurajte da je vaš sertifikat izdao pouzdani CA i da je pravilno instaliran.

Istekao HTTPS Sertifikat

HTTPS sertifikati imaju datume isteka i moraju se periodično obnavljati. Postavite podsetnike da obnovite vaš sertifikat pre nego što istekne kako biste izbegli sigurnosna upozorenja.

Nesigurna SSL/TLS Verzija

Korišćenje zastarelih SSL/TLS verzija može izložiti vaš sajt ranjivostima. Osigurajte da vaš server podržava najnoviju TLS verziju.

Spora Performansa

HTTPS ponekad može usporiti vaš sajt. Da biste to ublažili, omogućite HTTP/2, koji poboljšava performanse preko HTTPS-a, i optimizujte vašu konfiguraciju servera.

Često Postavljana Pitanja

Šta je HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je proširenje HTTP-a koje koristi SSL/TLS protokole za šifrovanje podataka prenetih između korisničkog pregledača i web servera, osiguravajući privatnost i integritet podataka.

Kako HTTPS funkcioniše?

HTTPS funkcioniše korišćenjem kombinacije simetrične i asimetrične enkripcije. Tokom HTTPS rukovanja, uspostavlja se sigurna veza, i generiše se jedinstveni sesijski ključ za šifrovanu komunikaciju.

Zašto mi treba HTTPS sertifikat?

HTTPS sertifikat je neophodan za šifrovanje podataka, autentifikaciju vašeg sajta, osiguranje integriteta podataka, i povećanje poverenja korisnika i SEO rangiranja.

Koji su tipovi HTTPS sertifikata?

Glavni tipovi HTTPS sertifikata su Domain Validated (DV), Organization Validated (OV), Extended Validation (EV), Wildcard, i Multi-Domain (SAN) sertifikati.

Kako da dobijem HTTPS sertifikat?

Možete dobiti HTTPS sertifikat generisanjem Zahteva za Potpisivanje Sertifikata (CSR), podnošenjem ga pouzdanoj Sertifikacionoj ustanovi (CA), i instalacijom izdatog sertifikata na vaš web server.

Kako da instaliram HTTPS sertifikat?

Proces instalacije varira u zavisnosti od tipa vašeg servera i hosting provajdera. Većina provajdera nudi detaljne vodiče za instalaciju HTTPS sertifikata.

Koja je razlika između HTTP i HTTPS?

Ključna razlika je što HTTPS šifruje podatke i pruža autentifikaciju i integritet podataka, dok HTTP ne nudi ove sigurnosne funkcije.

Kako HTTPS utiče na SEO?

HTTPS pozitivno utiče na SEO poboljšavanjem rangiranja u pretraživačima, povećanjem poverenja korisnika, poboljšanjem sigurnosti i smanjenjem stopa odbijanja.

Šta je mešoviti sadržaj i kako ga popraviti?

Mešoviti sadržaj se javlja kada sigurna HTTPS stranica učitava resurse preko HTTP-a. Da biste to popravili, ažurirajte sve interne linkove i resurse da koriste HTTPS.

Koliko često treba da obnavljam HTTPS sertifikat?

HTTPS sertifikati obično treba da se obnavljaju godišnje. Postavite podsetnike da obnovite vaš sertifikat pre nego što istekne kako biste izbegli sigurnosna upozorenja.

Zaključak

HTTPS je ključna komponenta moderne web sigurnosti, pružajući enkripciju, autentifikaciju i integritet podataka. Implementacija HTTPS-a na vašem sajtu ne samo da povećava sigurnost, već i poboljšava poverenje korisnika i SEO rangiranja. Razumevanjem kako HTTPS funkcioniše i praćenjem najboljih praksi za njegovu implementaciju, možete osigurati sigurnu i pouzdanu online prisutnost.

Nadam se da vam je ovaj vodič pomogao da bolje razumete kako kreirati sigurnosne kopije vašeg sajta. Ako imate dodatna pitanja ili vam je potrebna pomoć, slobodno nas kontaktirajte. Srećno u upravljanju vašim web sajtom!