Šta je SSL: Detaljan Vodič za Početnike

Aleksandar Djekic Live Skola Wordpressa

Meni

U današnjem digitalnom dobu, osiguranje sigurnosti i privatnosti online transakcija i komunikacija je od suštinskog značaja. Jedna od ključnih tehnologija koja omogućava ovu sigurnost je SSL (Secure Sockets Layer). Ovaj blog post će detaljno objasniti šta je SSL, kako funkcioniše, zašto je važan i kako ga možete implementirati na svom sajtu. Takođe ćemo pokriti često postavljana pitanja kako bismo vam pomogli da bolje razumete SSL i njegov značaj.

Sadržaj

 1. Uvod u SSL
 2. Značaj SSL-a
 3. Kako SSL funkcioniše
 4. Tipovi SSL sertifikata
 5. Kako dobiti SSL sertifikat
 6. Implementacija SSL-a na vašem sajtu
 7. SSL i SEO benefiti
 8. Uobičajeni problemi sa SSL-om i kako ih rešiti
 9. Često postavljana pitanja

1. Uvod u SSL

Secure Sockets Layer (SSL) je standardni sigurnosni protokol koji uspostavlja šifrovane veze između web servera i pregledača u online komunikaciji. Ova šifrovanja osiguravaju da svi podaci preneti između web servera i pregledača ostanu privatni i integralni. SSL je nasledio Transport Layer Security (TLS) u kasnijim verzijama, ali se termin SSL i dalje često koristi da se odnosi na ove tehnologije zajedno.

Istorija SSL-a

SSL je razvijen od strane Netscape-a sredinom 1990-ih kako bi se osigurala privatnost, autentifikacija i integritet podataka u Internet komunikacijama. Od tada je postao osnovni deo obezbeđivanja sajtova, posebno onih koji rukuju osetljivim informacijama.

2. Značaj SSL-a

SSL je ključan iz nekoliko razloga:

Zaštita podataka

SSL šifruje podatke koji se prenose između korisnika i sajta, čineći ih nečitljivim za bilo koga ko bi ih mogao presresti. Ova zaštita je ključna za očuvanje osetljivih informacija poput ličnih podataka, informacija o plaćanju i podataka za prijavu.

Autentifikacija

SSL pruža autentifikaciju, osiguravajući da se podaci šalju na pravi server, a ne na zlonamernu treću stranu. Ova autentifikacija se uspostavlja putem SSL sertifikata koje izdaju pouzdane Sertifikacione ustanove (CAs).

Integritet podataka

SSL osigurava da podaci poslati i primljeni nisu izmenjeni tokom prenosa. Koristi kontrolne sume kako bi se proverilo da podaci nisu promenjeni.

Poverenje i SEO benefiti

Sajtovi sa SSL sertifikatima prikazuju ikonu katanca u adresnoj traci pregledača, što povećava poverenje korisnika. Pored toga, pretraživači poput Google-a daju prednost sigurnim sajtovima u rezultatima pretrage, pružajući SEO prednost za sajtove koji koriste SSL.

3. Kako SSL funkcioniše

Razumevanje kako SSL funkcioniše može pomoći da se demistifikuje proces i naglasi njegov značaj u web sigurnosti.

Šifrovanje

SSL koristi kombinaciju simetričnog i asimetričnog šifrovanja za osiguranje podataka. Kada se korisnik poveže na sajt, proces SSL rukovanja se odvija, što uključuje:

 1. Povezivanje Pregledača: Pregledač pokušava da se poveže sa web serverom koji je osiguran SSL-om.
 2. Odgovor Servera: Server odgovara sa svojim SSL sertifikatom.
 3. Verifikacija Pregledača: Pregledač verifikuje validnost i autentičnost sertifikata.
 4. Kreiranje Sesijskog Ključa: Nakon verifikacije, pregledač i server kreiraju jedinstveni sesijski ključ koji se koristi za šifrovanje tokom sesije.
 5. Siguran Prenos Podataka: Šifrovani podaci se zatim razmenjuju koristeći sesijski ključ.

SSL Rukovanje

SSL rukovanje je višestepeni proces koji uspostavlja sigurnu vezu. Uključuje:

 • Pozdrav Klijenta: Klijent šalje poruku „Client Hello“ serveru, uključujući podržane SSL/TLS verzije i skupove šifara.
 • Pozdrav Servera: Server odgovara sa porukom „Server Hello“, birajući SSL/TLS verziju i skup šifara.
 • Razmena Sertifikata: Server šalje svoj SSL sertifikat klijentu.
 • Razmena Ključeva: Klijent generiše pre-master tajnu i šifruje je javnim ključem servera, šaljući je nazad serveru.
 • Kreiranje Sesijskih Ključeva: Klijent i server koriste pre-master tajnu za generisanje sesijskih ključeva.
 • Sigurna Sesija: Sigurna sesija počinje, i šifrovana komunikacija se odvija.

4. Tipovi SSL Sertifikata

Dostupno je nekoliko tipova SSL sertifikata, svaki nudi različite nivoe validacije i sigurnosti.

Sertifikati sa Validacijom Domen

DV sertifikati pružaju najniži nivo validacije, verifikujući da podnosilac zahteva ima kontrolu nad domenom. Oni se najbrže dobijaju i idealni su za male sajtove i blogove.

Sertifikati sa Validacijom Organizacije

OV sertifikati pružaju viši nivo validacije tako što verifikuju identitet organizacije i vlasništvo nad domenom. Pogodni su za preduzeća i organizacije koje zahtevaju više poverenja od svojih korisnika.

Sertifikati sa Proširenom Validacijom

EV sertifikati nude najviši nivo validacije, zahtevajući rigorozan proces verifikacije. Sajtovi sa EV sertifikatima prikazuju ime organizacije u adresnoj traci pregledača, pružajući maksimalno poverenje i sigurnost. Idealni su za e-trgovinske sajtove i finansijske institucije.

Wildcard Sertifikati

Wildcard sertifikati osiguravaju glavni domen i sve njegove poddomene jednim sertifikatom. Oni su isplativi i pojednostavljuju upravljanje SSL-om za sajtove sa više poddomena.

Multi-Domain Sertifikati

Multi-domen sertifikati, poznati i kao SAN sertifikati, omogućavaju vam da osigurate više domena i poddomena jednim sertifikatom. Idealni su za preduzeća koja upravljaju sa nekoliko sajtova.

5. Kako Dobiti SSL Sertifikat

Dobijanje SSL sertifikata uključuje nekoliko koraka:

Izbor Pravog Sertifikata

Izaberite tip SSL sertifikata koji najbolje odgovara vašim potrebama. Razmotrite faktore kao što su broj domena/poddomena, nivo potrebne validacije i vaš budžet.

Generisanje Zahteva za Potpisivanje Sertifikata (CSR)

CSR je blok kodiranog teksta koji se podnosi CA prilikom apliciranja za SSL sertifikat. Uključuje informacije kao što su ime domena i detalji organizacije.

Podnošenje CSR CA

Pošaljite CSR pouzdanoj CA. CA će validirati vaše informacije i izdati SSL sertifikat.

Instaliranje SSL Sertifikata

Kada bude izdat, instalirajte SSL sertifikat na vaš web server. Proces instalacije varira u zavisnosti od tipa servera i hosting provajdera.

Konfiguracija Vašeg Sajta

Osigurajte da je vaš sajt konfigurisan da koristi HTTPS umesto HTTP. Ažurirajte interne linkove, skripte i resurse da koriste HTTPS.

6. Implementacija SSL-a na Vašem Sajtu

Implementacija SSL-a uključuje nekoliko tehničkih koraka. Evo generalnog vodiča da vam pomogne kroz proces:

Korak 1: Kupovina i Aktivacija SSL Sertifikata

Kupite SSL sertifikat od pouzdane CA. Pratite proces aktivacije, koji obično uključuje podnošenje CSR i završetak validacije domena.

Korak 2: Instalacija SSL Sertifikata na Vašem Serveru

Instalirajte SSL sertifikat na vaš web server. Tačni koraci zavise od tipa vašeg servera (Apache, Nginx, itd.) i hosting provajdera. Većina provajdera nudi detaljne vodiče za ovaj proces.

Korak 3: Ažuriranje URL-ova Sajta

Ažurirajte URL-ove vašeg sajta da koriste HTTPS. Ovo uključuje interne linkove, slike, skripte i druge resurse. Možete koristiti alate poput Really Simple SSL za WordPress sajtove da automatizujete ovaj proces.

Korak 4: Preusmeravanje HTTP na HTTPS

Postavite 301 preusmeravanja kako biste osigurali da sav HTTP saobraćaj bude preusmeren na HTTPS. Ovo se može uraditi putem konfiguracije servera ili .htaccess fajla. Na primer, na Apache serveru, možete dodati sledeće u vaš .htaccess fajl:

plaintextCopy codeRewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Korak 5: Ažuriranje Google Search Console

Ažurirajte vaš Google Search Console da uključuje HTTPS verziju vašeg sajta. Ovo osigurava da Google indeksira sigurnu verziju vašeg sajta.

Korak 6: Testiranje Vaše SSL Implementacije

Koristite alate poput Qualys SSL Labs da testirate vašu SSL implementaciju i osigurate da nema ranjivosti ili pogrešnih konfiguracija.

7. SSL i SEO Benefiti

Implementacija SSL-a na vašem sajtu može imati nekoliko pozitivnih uticaja na vaše SEO napore:

Poboljšano Rangiranje u Pretraživačima

Google je potvrdio da je HTTPS signal za rangiranje. Sajtovi sa SSL sertifikatima verovatno će se rangirati više u rezultatima pretraživača u poređenju sa nesigurnim sajtovima.

Povećano Poverenje i Kredibilitet

Sajtovi sa SSL sertifikatima prikazuju ikonu katanca u adresnoj traci pregledača, signalizirajući korisnicima da su njihovi podaci sigurni. Ovo povećano poverenje može dovesti do većeg angažovanja i stopa konverzije.

Poboljšana Sigurnost

SSL štiti vaš sajt od napada poput man-in-the-middle (MITM) i prisluškivanja, osiguravajući da podaci vaših korisnika ostanu sigurni.

Smanjene Stope Odbijanja

Korisnici su verovatnije da ostanu na sigurnom sajtu, smanjujući stope odbijanja i poboljšavajući ukupno korisničko iskustvo.

8. Uobičajeni Problemi sa SSL-om i Kako ih Rešiti

Uprkos svojim prednostima, SSL može ponekad izazvati probleme. Evo nekih uobičajenih problema i njihovih rešenja:

Upozorenja o Mešovitom Sadržaju

Mešoviti sadržaj se javlja kada sigurna HTTPS stranica učitava resurse preko HTTP-a. Ovo može dovesti do upozorenja i prekinute ikone katanca u pregledaču. Da biste ovo rešili, ažurirajte sve interne linkove i resurse da koriste HTTPS.

SSL Sertifikat Nije Pouzdan

Ako vaš SSL sertifikat nije pouzdan, to može biti zbog nepravilne instalacije ili korišćenja samo-potpisa. Osigurajte da je vaš sertifikat izdao pouzdani CA i da je pravilno instaliran.

Istekao SSL Sertifikat

SSL sertifikati imaju datume isteka i moraju se periodično obnavljati. Postavite podsetnike da obnovite vaš sertifikat pre nego što istekne kako biste izbegli sigurnosna upozorenja.

Nesigurna SSL/TLS Verzija

Korišćenje zastarelih SSL/TLS verzija može izložiti vaš sajt ranjivostima. Osigurajte da vaš server podržava najnoviju TLS verziju.

Spora Performansa

SSL ponekad može usporiti vaš sajt. Da biste to ublažili, omogućite HTTP/2, koji poboljšava performanse preko SSL-a, i optimizujte vašu konfiguraciju servera.

Često Postavljana Pitanja

Šta je SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) je standardni sigurnosni protokol koji uspostavlja šifrovane veze između web servera i pregledača, osiguravajući privatnost i integritet podataka.

Kako SSL funkcioniše?

SSL funkcioniše korišćenjem kombinacije simetričnog i asimetričnog šifrovanja. Tokom SSL rukovanja, uspostavlja se sigurna veza, i generiše se jedinstveni sesijski ključ za šifrovanu komunikaciju.

Zašto mi treba SSL sertifikat?

SSL sertifikat je neophodan za šifrovanje podataka, autentifikaciju vašeg sajta, osiguranje integriteta podataka, i povećanje poverenja korisnika i SEO rangiranja.

Koji su tipovi SSL sertifikata?

Glavni tipovi SSL sertifikata su Domain Validated (DV), Organization Validated (OV), Extended Validation (EV), Wildcard, i Multi-Domain (SAN) sertifikati.

Kako da dobijem SSL sertifikat?

Možete dobiti SSL sertifikat generisanjem Zahteva za Potpisivanje Sertifikata (CSR), podnošenjem ga pouzdanoj Sertifikacionoj ustanovi (CA), i instalacijom izdatog sertifikata na vaš web server.

Kako da instaliram SSL sertifikat?

Proces instalacije varira u zavisnosti od tipa vašeg servera i hosting provajdera. Većina provajdera nudi detaljne vodiče za instalaciju SSL sertifikata.

Koja je razlika između SSL i TLS?

TLS (Transport Layer Security) je naslednik SSL-a. Dok je SSL stariji protokol, termin SSL se i dalje često koristi da se odnosi na oba SSL i TLS.

Kako SSL utiče na SEO?

SSL pozitivno utiče na SEO poboljšavanjem rangiranja u pretraživačima, povećanjem poverenja korisnika, poboljšanjem sigurnosti, i smanjenjem stopa odbijanja.

Šta je mešoviti sadržaj i kako ga popraviti?

Mešoviti sadržaj se javlja kada sigurna HTTPS stranica učitava resurse preko HTTP-a. Da biste to popravili, ažurir

ajte sve interne linkove i resurse da koriste HTTPS.

Koliko često treba da obnavljam SSL sertifikat?

SSL sertifikati obično treba da se obnavljaju godišnje. Postavite podsetnike da obnovite vaš sertifikat pre nego što istekne kako biste izbegli sigurnosna upozorenja.

Zaključak

SSL je ključna komponenta moderne web sigurnosti, pružajući šifrovanje, autentifikaciju i integritet podataka. Implementacija SSL-a na vašem sajtu ne samo da povećava sigurnost, već i poboljšava poverenje korisnika i SEO rangiranja. Razumevanjem kako SSL funkcioniše i praćenjem najboljih praksi za njegovu implementaciju, možete osigurati sigurnu i pouzdanu online prisutnost.

Nadam se da vam je ovaj vodič pomogao da bolje razumete kako kreirati sigurnosne kopije vašeg sajta. Ako imate dodatna pitanja ili vam je potrebna pomoć, slobodno nas kontaktirajte. Srećno u upravljanju vašim web sajtom!